Inkvisitio jälleen käytössä Suomessa

Keskiajalla Espanjanssa käytiin inkvisition voimin viralliseen valtionuskontoon kääntyneiden muslimien ja juutalaisten kimppuun. Inkvisiittorit pyrkivät uskonnollisilla tutkimuksillaan ja kuulusteluillaan varmistamaan, että käännynnäisten veri oli puhdas ja kristinusko oli syrjäyttänyt kerettiläiset ajatukset. Vääräuskoisten tuomiot vaihtelivat katumusharjoituksista mestauksiin.

Inkvisitio 1
Pedro Berruguete, Pyhä Dominicus johtaa autodafeeta, 1475 (Wikipedia)

Samanlaiset kuulustelut ovat nyt käynnissä Suomessa. Virkamiehet käyvät kasteen saaneiden kimppuun omituisin, uskon puhtautta testaavin kysymyksin. Tutkittava ei meillä joudu mestattavaksi, vaikka monen vapisevan kuulusteltavan pelkona kidutus tai kuolema onkin, jos oleskelulupa ei irtoa ja kyyti pakkolennolle odottaa.

Inkvisition oikeuskäytännössä syytetyllä oli vain vähäiset mahdollisuudet puolustautua. Tavallisesti tuomari ja syyttäjä olivat sama henkilö. Niin meilläkin. Vaikka luulisi, että uskonasiat ovat yksityisiä ja korkeintaan uskovan ja hänen seurakuntansa välisiä, niin nyt meillä ovat valtion virkamiehet asettaneet itsensä inkvisiittoreiksi.

Turvapaikkayksikön tulosalueen johtaja Juha Similää haastateltiin Kirkko ja Kaupunki –lehdessä. Hänen mukaansa hakijan uskoa ei arvioida millään tietyillä kysymyksillä, vaan kysymykset muotoillaan ”hakijan tilanteeseen sopiviksi”. Mutta sitten toisaalta:

”Turvapaikkapuhuttelussa ei riitä, että turvapaikanhakija ilmoittaa kääntyneensä kristityksi,vaan hänen on pystyttävä kertomaan lisätietoja asiasta. Kyseessä ei silti ole uskonopillinen kuulustelu, eikä tarkoituksena ei ole määritellä, kuka on oikeanlainen kristitty. Hakijan ei siis odoteta tuntevan kristinuskoa ja uskon harjoittamiseen liittyviä yksityiskohtia täydellisesti.

Hakijan pitäisi kuitenkin pystyä omakohtaisesti kuvailemaan esimerkiksi sitä, millainen merkitys kristinuskolla hänelle on tai miten usko näkyy hänen arjessaan. Jos hakija ei pysty kertomaan riittävästi lisätietoja aiheesta, on viranomaisella aihetta epäillä, onko kääntyminen aitoa.”

Peräti kummallisia ovat myös julki tulleet kysymykset:

Raamattu on iso kirja. Mihin kaikkeen olet tutustunut Raamatussa?
Onko kristinuskossa tai Raamatussa asioita, mitä kyseenalaistat tai mistä olet eri mieltä?
Kerro tarkemmin siitä, mitä Jeesus merkitsee sinulle henkilökohtaisesti omassa uskossasi ja siinä prosessissa, kun olet kääntynyt kristinuskoon.
Kerro tarkemmin rukoilemisestasi.
Olet kääntynyt kristityksi viime vuonna. Miten kristillinen vakaumuksesi on kehittynyt tämän vuoden aikana?

Kuinka uskovainen pitää siis olla saadakseen elää Suomessa? Kenellä on oikeus tivata toisen kääntymisen aitoutta? Mitä Raamatun asioita uskaltaisit kyseenalaistaa Inkvisitiotuomarin edessä?

Mielestäni kastetodistuksen tai rekisteröidyn uskonnollisen yhteisön antaman todistuksen jäseneksi liittämisestä pitää olla riittävä todiste uskonnosta. Maahanmuuttoviraston tiedotteessa kerrotaan, että se on saanut seurakunnilta tietoja siitä, miten ne selvittävät henkilön kääntymistä ennen kastetta ja jäseneksi ottamista. Eikö tämä riitä? Miksi Maahanmuuttovirasto ei luota suomalaisiin seurakuntiin? Onko Maahanmuuttovirastolla joku oma lahkonsa ja puhtaat, uskovaiset haastattelijat, joiden vaatimukset kokelaan on täytettävä?

Uskonnollisella ryhmällä on uskonvapaus ja vapaus kastaa tai jättää kastamatta. On vähintäänkin kyseenalaista, että virkamiehet määrittävät sen, kenen kääntyminen on oikeaa ja aitoa.

Uskolla ei pitäisi olla mitään tekemistä sen kanssa, täyttyvätkö ihmisen oikeudet kansainväliseen suojeluun. Toisaalta ei pitäisi olla mitenkään merkillistä senkään, että osa turvapaikanhakijoista kääntyy parin vuoden oleskelun jälkeen kristinuskoon. Siinä voi olla käytännön syitä: lasten koulunkäynti ja opetus helpottuvat, kun lapset saavat olla samoissa ryhmissä muiden lasten kanssa, kiinnittyminen yhteisöön helpottuu, oma uskonnollisuus voi olla yhtä maallistunutta, kuin suurella osalla suomalaisista ja kuuluminen oleskelumaan valtauskontoon järkiratkaisu. Monelle asia taas on pitkän harkinnan tulos, joillekin vilpitön uskoon tuleminen, joillekin sopivan perustan löytäminen itsensä ja perheensä eettiselle ja moraaliselle kasvamiselle. Syitä on monia, eivätkä maallistuneet suomalaiset ole ainoita, jotka ovat nähneet maailmaa ja havainneet, että monen monia uskontoja seuraten voidaan elää läpi hyvä ja täysi elämä. Ihmisellä on myös oltava oikeus salata uskonsa ihan mistä syystä hyvänsä – myös Suomessa.

Jos uskonnon vaihtaminen on annettu perusteeksi turvapaikalle, virkamiesten tehtävänä on osoittaa, että hakija ei joudu pakkopalautettuna vaaraan uuden uskonsa vuoksi – ei sitä, kuinka syvä ihmisen henkilökohtainen usko on.

Maahanmuuttoviraston lehdistötiedotteessa 12.6.2017 kummasteltiin: ”Viime aikoina on esiintynyt kasvavassa määrin hakemuksia, joissa hakija kertoo pelkäävänsä vainoa kotimaassaan, koska on Suomessa kääntynyt kristityksi. Tällaisia tapauksia on viime aikoina ollut useita satoja. Kristityksi kääntymistä käytetään uutena turvapaikkaperusteena turvapaikkapäätöksestä valitettaessa.”

Onkohan tilastollisesti mahdollista, että jos maahan saapuu 30.000 pakolaista, heistä useampi vaihtaa uskontoa kuin silloin, kun pakolaisia tuli vain 2.500?

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo piti paikallislehdille antamassaan haastattelussa tarpeellisena edelleen muokata yleistä ilmapiiriä siihen suuntaan, että uskonnon vaihdossa olisi yleensä kysymys huijauksesta. Perusteluna hänellä oli se, että asia on tullut esille vasta valitusvaiheessa, kun hakemus tai hakemukset eivät ole johtaneet oleskeluluvan saantiin. ”Hakijan puhuttelussa käydään läpi kaikki perusteet. Kuolemaksenikaan en ymmärrä, miksei se tule mieleen. Että hänellä pitäisi olla juristi muistuttamassa, että kerro uskonnosta.”

Onkohan Esko Revolla mitään käsitystä siitä, kuinka herkkä ja yksityinen asia uskonto monelle on ja kuinka pitkiä kuukausia kääntymistäkin mietitään? Voisiko mitenkään olla niin, että uskontoon liittyvät asiat pidetään piilossa niin pitkään, kuin mahdollista? Olisiko siihen vetoaminen joskus se viimeinen oljenkorsi?

Vastatkaapa kaikki suomalaiset kristityt nyt tähän kysymykseen ja päätelkää sitten itse, läpäisettekö suomalaisen inkvisition ja oletteko oikeutettuja oleskelulupaan: ”Milloin päätit antaa elämäsi Jeesukselle?”

Hallittua pelottelua hallitsemattomalla maahanmuutolla

Monen mielestä hallitsematon maahanmuutto alkoi vietnamilaisten  venepakolaisten saapuessa 1970 luvun lopussa. Vielä enemmän säikähdettiin, kun ensimmäiset somalipakolaiset tulivat v. 1990.

Hallitsematon maahanmuutto lisääntyi nopeasti 2000-luvulla.  Päivittäiseksi ongelmaksi asia nousi Jussi Halla-ahon myötä n. vuodesta 2006 lähtien.

Vuonna 2008 hallitsematon maahanmuutto oli jo täysin sekoittanut Helsingin asuntomarkkinat.

IMG_7419

Jytkyvaalit 2011 olivat jo mennä täysin persujen piikkiin. Lupaavat kokoomusnuoret sentään keräilivät osan hallitsemattomasta maahanmuutosta Kokoomukselle. 14.3.2011

Wille Rydman

Timo Soini on yksi taitavimmista hallitsemattoman maahanmuuton käyttäjistä. Jos joltakulta puoluekaverilta siinä sivussa ihan vahingossa lipsahtaa kiihottaminen kansanryhmää vastaan, Timo on aina päässyt pälkähästä lauseella: ”Itse en sanoisi noin.” 12.10.2015IMG_7418

Sauli Niinistö on puheissaan jatkuvasti hyödyntänyt hallitsematonta maahanmuuttoa, vaikka ei haluakaan leimautua sen enempää kokoomuslaisiin kuin perussuomalaisiin kannattajiinsa. 3.2.2016

IMG_7425

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Jokaista Sauli Niinistön hallittua lausahdusta seuraa hallitsematon ryöppy sosiaalisessa mediassa. Se lienee tarkoituskin.IMG_7424

Hallitus rahoitti, Helsingin Sanomat sai käsiinsä Ilta-Sanomat sai käsiinsä ja pian ihan oikeasti julkistettiin mullistava hallitsemattoman maahanmuuton tutkimus. Melkein oli jo ihan oikeata hallitsematonta maahanmuuttoa, kunnes totuus paljastui: https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/poliisiammattikorkeakoulu-puolustautuu-miten-tulevaisuutta-arvioidaan/5755920#gs.twUuwR4 17.2.2016IMG_7422

Vuodet vaihtuvat, haaveet haihtuvat, mutta hallitsematon maahanmuutto pysyy. Sauli Niinistö 7.3.2017 ja 20.5.2017

IMG_7420

IMG_7423

Perussuomalaiset ja Arvo Pohja huolestuvat, että hallitsematon maahanmuutto muuttaa nyhtöpersujen myötä hallitukseen. 14.6.2017IMG_7421

20.8.2017 Sauli Niinistön vaalikampanja ei ole vieläkään alkanut, siksi on hyvä muistaa puhua hallitsemattomasta maahanmuutosta.IMG_7426

Hallitsematon maahanmuutto olisi uhka. Onneksi sitä ei kuitenkaan ole Suomessa sotavuosia lukuunottamatta tapahtunut. Itse asiassa tilanne on ihan päinvastainen, Suomessa ei maahanmuutto ole lisääntynyt vuosiin.

Koska synnytystalkootkaan eivät lähteneet kovin ripeästi käyntiin ja koska niin moni hyvä asia on kiinni väestön lisääntymisestä, voisikin toivoa, että joku onnekas niksahdus tapahtuisi johtajiemme päässä.

He eivät äänten toivossa sortuisi kiihottamaan kansaa maahanmuuttajia vastaan, alkaisivat puhua hallitusta maahanmuutosta ja lakkaisivat lähettämästä pystyviä nuoria ihmisiä pikkuvauvojen kanssa pois maastamme, takaisin sotatantereille, kidutettaviksi, tapettaviksi ja jälleen uusille pakomatkoille.

IMG_7429

Virkamiehestä virkaniekka?

Aamulehden nostettua taas keskusteluun vanhan kiistan mies-loppuisista ammattinimikkeistä ajattelin julkaista uudelleen ehdotukseni vanhan, hyvän niekka-päätteen käyttöönotosta.

Karjalan kielessä oli virkamiestä tarkoittava sana virguniekku eli virkaniekka. Tuosta juolahtihe mieleen, että siinäpä olisikin oiva sana korvaamaan suomen kielen ikävästi sukupuolittuneet mies-loppuiset ammattia kuvaavat sanat: virkamies, lakimies, esimies.

 

paivinerg_akseli muraja
Virkaniekalla on tietoa ja arvovaltaa. Kuva: Akseli Muraja

Ihan ilman ärsyttävää feminismiäkin on selvää, että eduskunnassakin puheet lyhenisivät, jos rouva puhemiehen sijaan voitaisiinkin aina heittää väliin pelkkä kohtelias puheniekka. Samalla päästäisiin muutamasta turhasta ruotsin kielen lainasta, naapurit kun ovat mokomat ombudsman-sanankin myyneet sellaisenaan englannin kieleen.

Jos esimiehestä tulisi esiniekka, johdon arvovalta kasvaisi selvästi. Paljas mies ei kenenkään edessä edusta tietoa ja viisautta, esiniekka sen sijaan tekee sen jo pelkkänä sanana. Jos tiedät ja osaat, voit astua eteemme!

Lohela puhemies
Toivoa sopii, että jatkossa eduskunnan puheniekka on rasismista vapaa. Kuva: Verkkouutiset

 

Lakiniekka kantaisi jo tittelissään tiiliskiven paksuisten opusten sisältämän kiistämättömän tiedon ja osaamisen. Asianiekan ammattinimi loisi arvostusta: kun noin on niekoittunut, pystyy ajamaan kenen hyvänsä asiaa.

Jos talonniekka tulisi kotipihassa lapsia vastaan, hän ei ehkä enää olisikaan se ilkeä, pelättävä olento, vaan tieto- ja taitoniekka, joka kodin apu ja turva.

Myyntiniekka toimii, paloniekka ja tulliniekka samoin. Peräniekka onkin sitten hiukan ongelmallisempi tapaus. Tittelin sukupuolisuus kyllä katoaa, mutta tästä sanasta ei ehkä edeltävien lailla kajahda ammatin, tässä tapauksessa aluksen ohjaamisen, asiantuntemus – mutta yksi poikkeava toki aina mahtuu joukkoon.

Tasa-arvoisen avioliittolain myötäkään ei olisi tarvetta tarkemmin osoitella kotiin jäävän puolison sukupuolta – pikemminkin päinvastoin. Siksi myös kotirouvan tittelin muuttaminen kotiniekaksi olisi perusteltu teko.

 

 

Hallituksen inhimillisyysvaje

IMG_7350
Ihmisten kunnioittava, toisensa hyväksyvä yhdessäolo on parasta.

Poliitikot, viimeksi ministeri Risikko tänään Ylellä, toistelevat mantraa polarisaatiosta ja siitä, että ”muut” eivät uskalla osallistua keskusteluun, kun on ne ääripäät. Koska minä uskallan julkisesti vastustaa rasistista ja uusfasistista politiikkaa ja vääryyksiä, kuulunen siis näiden ”tolkun” poliitikkojen määrittämään ääripäähän.

Tolkuttajien mielestä minun ja kaltaisteni pitäisi osata olla hiljaa, tai puhua hellästi, jotta en estäisi muita osallistumasta. Mutta tiedättekö mitä: minäkin kuuluin siihen hiljaiseen enemmistöön, joka ei edes kulmakarvastoa hyppäyttänyt, kun halla-ahotyyppiset poliitikot alkoivat liikehtiä. Tilanne kuitenkin eskaloitui niin, että omatunto ei vaiennut. Heti alkuun kansalaiskeskustelijalle kävi ilmeiseksi, että kiltin tädin rooli ei toimi: kukaan ei korvaansa lotkauta, maailma on täynnä hymistelijöitä, me miehet tehdään tässä nyt töitä.

Ainoa, mitä saattoi seurata, oli muutama vedä itses hirteen -viesti sähköpostissa.

Tästähän se johtuu, että keskusteluun ei uskalleta osallistua. Minunkin lähipiirini huolestui heti turvallisuudestani – ja vähän kai omastaankin.

Onkin niin, että ne keskustelevat, jotka uskaltavat. Muilla ei ole siihen mitään
mahdollisuuksia sen vuoksi, että se ainoa olemassa oleva ääripää on niin rivo, rankka ja päällekäypä.

Valitettavasti näyttää olevan myös niin, että nykyiselle hallitukselle tuo räyhäjoukkio on melkeinpä siunaus. Hallitus saa rauhassa toteuttaa omaa agendaansa eikä kunnon vastustusta synny. Oppositiopoliitikotkin ovat varovaisia. Vain harva uskaltaa ottaa jämäkästi kantaa pahimpiakaan epäinhimillisiä puheita vastaan. Osaa hillitsee pelko, toisia uhka äänestäjien kaikkoamisesta.

IMG_7353
Tämäkin on osa hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa.

Pienet, toistuvat myönnytykset hallituksen taholta pitävät vihapuhepoliitikot tyytyväisinä. Perussuomalaisetkin keskittyvät nyt räksyttämään nyhtöpersujen takinkäännöstä, mutta seuraavat mielihyvällä, kuinka hallitus yhä tarmokkaammin toteuttaa maahanmuutto-ohjelmaa, jonka taustalla lymyävien arvojen piti olla hallituksen kahdelle puolueelle ja yhdelle yhdistykselle vastenmielisiä.

Jos olisi kysymys normaaleista poliittisista päätöksistä, asia olisi selvä: demokraattisesti muodostettu hallitus toteuttaa haluamaansa politiikkaa. Kun kuitenkin puhutaan siitä, kuinka pitkälle muukalaisvihamielisten tahojen sallitaan sanella hallituksen toimia, ollaan hakoteillä.

Uusi ilmiö on se, että ministerit potkaisevat välillä liian äänekkäitä äänestäjiä. Sitä roskasakkia, joka kehtaa auttaa turvapaikanhakijoita ja vastustaa epäoikeudenmukaisia pakkokäännytyksiä, vaikka hallitus ei tykkää, ja niitä röyhkeitä ”aktivisteja”, jotka kyselevät, noudattaako hallitus perustuslakia ja toimivatko ministeriöt ja viranomaiset Suomen ja kansainvälisten lakien mukaisesti. Puolueetonta tutkintaa ei saada aikaan, vaikka Migrin virheet johtavat kidutuksiin ja yhä jatkuvaan pakolaisuuteen ja piileskelyyn.

IMG_7352

Tätä hyväntahtoisten ihmisten joukkoa hallitus uskaltaa vastustaa, tämä ei lähetä tappouhkauksia sähköpostissa. Saako pahuus ja väkivalta jo liian suuren vallan maassamme? Onko hallitus ihan tarkkaan miettinyt, mitä merkitsee hyvää tekevien kansalaisten demonisointi ja kurittaminen?

Ilmapiirin kovenemista ja inhimillisyysvajetta ei seuraava hallitus korjaa, hyvä jos seuraavat sukupolvetkaan. Keskustelu polarisoituu, koska rasistit ovat pelottavan vaativaisia ja suuri osa poliitikoista joko tukee tai ainakin sietää heidän vaatimuksiaan. Toinen puoli edesauttaa rasismin leviämistä syvälle hallintoon ja virkamiehistöön. Ja, kuten ministeri sanoi, ”ne muut” eivät uskalla edes nähdä, mitä on meneillään, saatikka puuttua asioiden kulkuun.

Jos he uskaltaisivat, mitähän ministeri kuvittelee, että he sanoisivat?

 

Kuvat: Sira Moksi

Harvinaista, poikkeuksellista ja aivan turhaa

Vetoomus 2015
Iltasanomat 29.11.2015

Ote eduskuntapuoluiden johtajien poikkeuksellisesta vetoomuksesta 29.11.2015

Kaikkien pitää noudattaa Suomen lainsäädäntöä. Laki on ­sama kaikille. Suomessa järjestyksenpito ja rikosten selvittäminen kuuluu poliisille. Oikeuslaitoksen tehtävä on tuomita ­rikoksiin syyllistyneet.

Joidenkin kantaväestöön kuuluvien vastaanottokeskuksiin kohdistamat väkivaltaiset iskut ovat vakavia rikoksia. Myös joidenkin turvapaikanhakijoiden epäillään syyllistyneen erittäin vakaviin rikoksiin.

Rikokset ovat yhtä lailla tuomittavia, ovat ne sitten kanta­väestön tai turvapaikanhakijoiden tekemiä. Rikokset tutkitaan ja syylliset saatetaan oikeuden eteen tuomittaviksi riippumatta taustasta.

On tärkeää, ettei kokonaisia ihmisryhmiä leimata tai syyllistetä siitä, että vakavia, vastenmielisiä ja täysin tuomittavia ­rikoksia ovat tehneet jotkut yksilöt. Vastakkainasettelua väestöryhmien välillä ei pidä lietsoa. Myös sosiaalisessa mediassa käytävässä keskustelussa on pyrittävä ihmisiä ja oikeaa tietoa kunnioittavaan keskusteluun.

Me suomalaiset olemme maltin ja tolkun kansaa. Me olemme aina muistaneet kunnioittaa lakia ja oikeutta, yhdenvertaisena kaikille. Muistetaan se nytkin.

Juha Sipilä, puheenjohtaja (kesk)

Timo Soini, puheenjohtaja (ps)

Alexander Stubb, puheenjohtaja (kok)

Antti Rinne, puheenjohtaja (sd)

Ville Niinistö, puheenjohtaja (vihr)

Paavo Arhinmäki, puheenjohtaja (vas)

Carl Haglund, puheenjohtaja (r)

Sari Essayah, puheenjohtaja (kd

Vetoomus 2017
Uusi Suomi 6.9.2017

Eduskuntapuolueiden poikkeuksellinen vetoomus kokonaisuudessaan 6.9.2017

Olemme käyneet rakentavan keskustelun ja päivittäneet tilannekuvan sisäisestä turvallisuudesta ja kansalaisten huolista.

Esitämme vetoomuksen rauhallisen, tosiasioihin perustuvan ja kunnioittavan keskustelun puolesta. Syyttömiä ei saa syyllistää.

Luotamme suomalaisen oikeusvaltion toimivuuteen ja viranomaisten toimintaan. Olemme sitoutuneet sen jatkuvaan parantamiseen.

Tuomitsemme jyrkästi terrorismin kaikissa muodoissaan sekä kaikenlaisen väkivallan ja vihapuheen.

Sitoudumme omien puolueiden edustajina huolehtimaan Suomen turvallisuuden ja yhtenäisyyden rakentamisesta ja keskustelemaan siitä säännöllisesti yhdessä.

Juha Sipilä, pääministeri, Keskustan puheenjohtaja
Petteri Orpo, Kokoomuksen puheenjohtaja
Sampo Terho, Sininen Tulevaisuus yhdistyksen -puheenjohtaja
Antti Rinne, SDP:n puheenjohtaja
Laura Huhtasaari, Perussuomalaisten varapuheenjohtaja
Touko Aalto, Vihreiden puheenjohtaja
Li Andersson, Vasemmistoliiton puheenjohtaja
Anna-Maja Henriksson, RKP:n puheenjohtaja
Sari Essayah, Kristillisdemokraattien puheenjohtaja

 

Kansalaisen näkökulma: Heikommaksi vain menee, kun vetoomuskaan ei enää vetoa. Huomaatte varmaankin, että mediakaan ei keksi tästä mitään uutta.

Samaan aikaan hallitus lähettää ulkomaalaisen näköisiä pikkulapsia sotatantereille Irakiin ja Afganistaniin ja oppositio kehottaa synnyttämään lisää valkoisia lapsia.

Tahdomme takaisin oikeusvaltion ilman rasismia. Se vaatii tekoja, ei julkilausumia.

Ihmisellä on oikeus olla ihminen

Vielä tänään minulla on oikeus:

olla kaveri sen kanssa, kenen kanssa haluan olla

olla ystävällinen myös tuntemattomalle ihmiselle

kutsua ihminen kotiin, syöttää ja juottaa ja vaikka antaa jäädä yöksi, nukkua puhtailla lakanoilla, minkä värisillä hyvänsä

olla ilmoittamatta poliisille, jos joku syö, juo, laulaa tai nukkuu luonani

IMG_7198

ottaa luokseni ihminen yöpymään esimerkiksi internetin Flee b&b -järjestelmän kautta

päästää lapseni kaveri yökylään. Jopa, jos kaveri sattuisi olemaan kiharatukkainen

puuttua vääryyteen ja epäoikeudenmukaisuuteen

puolustaa ystävääni hädässä niillä keinoin, jotka ovat lain rajoissa eivätkä vahingoita muita ihmisiä.

Nämä oikeuteni kieltävä laki on suunnitteilla, mutta ajattelen, että nyt vielä on mahdollisuus estää tuonkaltaiset toimet.

IMG_7199
Kuvat: Alexander Popkov Photography