Keskuskauppakamarin ratkaisukeskeinen toiminta yritysten hyväksi

Keskuskauppakamari edustaa kotisivunsa mukaan 20000 suomalaista yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin miljoona työntekijää. Kauppakamarilain mukaan toimiva yhteistyöelin kertoo haluavansa helpottaa yritysten toimintaedellytyksiä verotuksen, liikenteen ja lainsäädännön saralla ja kansainvälisessä kaupassa. Arvoikseen kauppakamarit ovat valinneet luotettavuuden, asiantuntijuuden, yhteistyön ja kansainvälisyyden.

Ei voi kuin ihailla sitä ratkaisukeskeistä tarmoa, millä Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja on viimeisten parin päivänkin ajan tähän työhön keskittynyt.

Juho Romakkaniemen tweettejä 2. – 4.1.2020

On mielenkiintoista seurata, millä osaamisella tällaisia vaativia tehtäviä hoidetaan, keitä johtaja käyttää propagandansa takuumiehinä ja mihin hän näyttäisi viestinnällään pyrkivän.