Tiesitkö, että äänestäjät voivat vaikuttaa kirkolliskokouksen päätöksiin?

En ole koskaan äänestänyt seurakuntavaaleissa. Olen aina ajatellut – ehkä vähän tyhmästi – että äänestäkööt ne, joita seurakunnan asiat ja hallinto kiinnostavat. Olen kuitenkin luterilaisen kirkon jäsen ja arvostan kirkkoa yhteiskuntamme yhtenä instituutiona, hengellisen voiman antajana heille, jotka sitä uskonnon kautta saavat, hyvää tekevänä toimijana ihmisten arjessa, vanhus- ja nuorisotyössä, lasten päiväkerhotoiminnassa, päihdetyössä. 

Aivan erityisesti olen arvostanut kirkon näkyvää ja rohkeaa toimintaa turvapaikanhakijoiden auttamisessa ja seurakuntalaisten rohkaisemisessa kohtaamaan hätää kärsivät ihmisinä, samaan aikaan kun maallinen hallinto on noudattanut sydäntäsärkevän kylmää ja kansainvälisistä sitoumuksistamme viisveisaavaa politiikkaa. 

Tällä kertaa aion äänestää seurakuntavaaleissa ja kehotan kaikkia kaltaisiani äänestämään. Nyt on nimittäin mahdollisuus vaikuttaa siihen, että kirkko etenee nopeammin hyvään suuntaan myös seksuaalivähemmistöjen kohtelussa. 

Jotta samaa sukupuolta olevat henkilöt voidaan vihkiä kirkolliseen avioliittoon, kirkolliskokouksen on tehtävä esitys kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muuttamisesta. 

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin. Sillä on oikeus tehdä esityksiä kirkkolain muuttamiseksi. Eduskunta voi ainoastaan hyväksyä tai hylätä esityksen. Se ei voi muuttaa sen sisältöä.

Meillä kaikilla kirkon jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaiset henkilöt ovat valitsemassa kirkolliskokousedustajia vuosille 2021 – 2024.

Kirkolliskokoukseen valitaan vaaleilla 64 maallikkoedustajaa. Äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen jäsenet – juuri ne luottamushenkilöt, jotka nyt seurakuntavaaleissa valitaan. Maallikkoedustajien lisäksi papisto valitsee kirkolliskokoukseen 32 pappia. Kokousedustajina ovat myös kaikki 9 piispaa, 1 saamelaiskäräjien edustaja ja 1 valtioneuvoston edustaja. 

Seurakuntavaalit järjestetään 18.11. Äänestää voi oman seurakunnan kirkossa tai muussa vaalihuoneessa. Ennakkoäänestys on 6. – 10.11. Ennakkoon voit käydä äänestämässä missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa ympäri maan, mukaan tarvitaan vain henkilöllisyystodistus. 

Vaalikoneesta näet helposti, kuka oman seurakuntasi ehdokkaista on tasa-arvon kannalla. Ei ole yhdentekevää, millaiset maallikot seurakunnissa puuhaavat. Me voimme kaikki vaikuttaa siihen, onko tulevan kirkolliskokouksen maallikkojäsenten enemmistö aikaansa seuraavaa, lähimmäisiään tasa-arvoisina pitävää väkeä.

Mene ja äänestä!

AF3AA7B8-5768-409A-A579-53554EC3EB95
Kuva: Kirkko ja kaupunki- lehti