Dublinin sopimusta ei solmittu persuja varten

Perussuomalaisten tapa esittää vääriä väitteitä Dublinin sopimuksesta on käsittämätöntä. Kuinka suomalaisen hallituspuolueen puheenjohtaja ja maamme ulkoministeri voi tuolla mittakaavalla osoittaa tietämättömyytensä tai yksinkertaisesti valehdella ja kiihottaa kansaa pakolaisia vastaan?

Kun asia nyt on vielä edennyt niin, että Soini törkeästi syyttää hyväntahtoista, rauhanomaista naapurimaatamme tuon sopimuksen rikkomisesta ja uhkailee välien kiristymisellä, alkaa olla kyse tasavallallemme vahingollisesta toiminnasta.

Dublinin sopimus tuli voimaan vuonna 1997. Tarkoituksena oli mahdollisimman nopeassa järjestyksessä määritellä se, mikä EU:n jäsenvaltio on velvollinen käsittelemään pakolaisen turvapaikka-anomuksen. Yleensä tuoksi valtioksi määriteltiin se maa, jonka kautta pakolainen oli tullut EU:n alueelle.

Alkuperäiseen sopimukseen on myöhemmin tehty useita muutoksia. Vuonna 2013 voimaan astuneessa Dublin III -säädöksessä tuo vastuullinen maa määritellään seuraavasti: ensimmäinen jäsenvaltio, jossa pakolaisen sormenjäljet on tallennettu tai jossa hän on jättänyt turvapaikka-anomuksen.

Pakolaisella on siis mahdollisuus – ja oikeus – jos hänellä on voimia ja varoja, pyrkiä siihen maahan, mihin hän haluaa turvapaikka-anomuksen jättää. Vaikka hän olisi kyvytön itse jatkamaan matkaansa, hänellä on silti vielä oikeuksia: turvapaikka-anomuksen käsittelijäksi voi tulla maa, jossa pakolaisella jo valmiiksi on perheenjäseniä ja sukulaisia.

Dublinin sopimuksen päämääränä on nopeuttaa turvapaikkakäsittelyä ja ehkäistä saman henkilön vaeltaminen maasta maahan jättämään useita turvapaikka-anomuksia. Sopimuksella toki pyritään estämään katteettomien turvapaikka-anomusten jättäminen, mutta sillä ei millään muotoa pyritä estämään kotinsa ja kotimaansa jättänyttä pakolaista saamasta kansainvälistä suojelua.

Ja – tiedoksi Timo Soinille ja Perussuomalaiset r.p.:lle: missään tapauksessa sitä ei ole luotu siksi, että muut maat joutuisivat ottamaan vastaan turvapaikanhakijat ja Suomi säästyisi väärän väristen maahantulolta.

Suomikaan ei siis nykyisessä tilanteessa riko Dublinin säädöstä. Suomi noudattaa kansainvälisiä sopimuksiaan, ottaa pakolaiset vastaan hyvässä järjestyksessä ja käsittelee heidän turvapaikka-anomuksensa, kuten kuuluu.